سرخط خبرها
خانه - آموزش - آشنایی با شیرآلات صنعتی

آشنایی با شیرآلات صنعتی

آشنایی با شیرآلات صنعتی

 

 • تاریخچه و تعاریف
 • انواع دسته بندی شیرآلات صنعتی
 • دسته بندی از نظر مجرای عبوری سیال
 • دسته بندی از نظر جهت حرکت عضو مسدود کننده جریان
 • دسته بندی از نظر ساختار کلی
 • بررسی کاربرد شیرآلات
 • انواع اتصال انتهایی شیرآلات
 • نشانه گذاری در شیرآلات
 • آشنائی با ساختار شیرآلات
 • متعلقات شیرآلات صنعتی
 • پرسش و پاسخ آزمون