سرخط خبرها
خانه - آموزش - دوره سرویس و نگهداری شیرآلات سماوری و توپی

دوره سرویس و نگهداری شیرآلات سماوری و توپی

دوره سرویس و نگهداری AT4

 

 • وظایف بهره برداری
 • دوره های گریس کاری شیرآلات
 • مقدار و مراحل گریسکاری
 • مسیر تزریق گریس
 • نحوه رفع جام و کاهش گشتاور
 • انواع گریسخور و گریس پمپ
 • چرا گریس پمپ دستی کارآمد نیست
 • مشخصات گریس مرغوب
 • چه زمانی روان کار ، چه زمانی آببند
 • آببندی کانال جریان
 • رفع نشتی از شیر به فضای آزاد
 • چگونگی استفاده از کلینر
 • بررسی کامل تمامی خرابی های احتمالی شیرآلات و روش تعمیر آنها