API Vent Cupler

 

ابزاری است کارآمد و ایمن که در تعویض گریسخور های داری نشتی زیاد مورد بهره برداری قرار می گیرد. با استفاده از این قطعه، فشار گاز نشتی مجرای گریس،  از طریق یک شیلنگ به خارج از محل خطر انتقال یافته و به سهولت گریسخور  سالم جایگزین قطعه  معیوب خواهد گردید.

این قطعه در انواع کشویی و روزه ای عرضه می گردد. (توضیحات بیشتر در خبرنامه شماره  3 )