API Leak Lock Adapter

 

ابزاری است که جهت رفع نشتی گریسخورهای معیوب  استفاده  میگردد.  این قطعه بصورت کشویی یا رزوه ای  بر روی گریسخور دارای نشتی نصب و  با  قرار دادن یک گریسخور سالم  در مسیر ، نشت گاز را متوقف می نماید. تزریق مواد آب بندی از همین طریق مقدور خواهد بود. سرعت و سادگی در نصب و عملکرد مناسب آن در نشت بندی  آنرا در لیست ابزارهای   پرطرفدار تیم های تعمیرات قرار داده است . نوع تخت این ابزار مجهز به گسکت  و نوع سر مخروطی برای نشت بندی گریسخورهای مستعمل و دچار خوردگی توصیه می گردد. استفاده از آداپتور های نشت بندی بخصوص قبل از تزریق ولو کلینر از بروز نشتی جلوگیری خواهد نمود.

با توجه به سایزهای غیر متعارفی که در فیتینگ های گریس کاری استفاده شده است، این ابزار با کانکشن های کشویی در سایزهای 17 – 22- 27 و 32 میلیمتری و رزوه ای M24 تولید می گردد. (توضیح بیشتر در خبرنامه شماره8)