API Head Coupler

 

جهت اتصال گریس پمپ به فیتینگهای تزریق که بر روی شیرها نصب می باشد به یک ابزار تخصصی نیاز خواهد بود. API head coupler بصورت کشویی و یا رزوه ای به فیتینگ تزریق گریس متصل می شود. این ابزار با ماتریال کربن استیل  و یا استنلس استیل سخت کاری شده، و در دو سایز کوچک و بزرگ تولید می گردد.


برای شیرهای دفنی بهتر است از نازل گریس پمپی استفاده نمود که ورودی شلنگ از بالا باشد تا سفتی شلنگ فشار قوی مزاحم متصل شدن آن به فیتینگ شیرهای دفنی خصوصا نوع کلتاری نگردد. برای گریسخورهای درپوش دار استفاده از سرگریس پمپ رزوه ای اصلح می باشد. خصوصا در هنگام تزریق ولو کلینر و گریسهایی که دارای NLGI پائینتری هستند استفاده از این نوع سرگریس پمپ کمک شایانی در جلوگیری از هدر رفت مواد خواهد نمود.