API Packing Injector

 


برای رفع نشتی از اطراف ساقه مکانیزمی در نظر گرفته می شود که در زمان بروز نشتی مورد بهره گیری قرار می گیرد و به آن تزریق ثانویه گفته می شود. این قطعه برای تزریق مواد خمیری شکل حاوی ذرات تفلون درشت و زیاد  در نظر گرفته شده و سایز این مواد آب بندی A با قطر 6.4  میلیمتر و طول 22 میلیمتر می باشد. Packing injector به گونه ای طراحی و ساخته شده که توسط آنها می توان به راحتی استیک تفلونی آب بند را داخل شیر تزریق نمود. این عملیات تنها از طریق پیچ تزریق  روی این ابزار امکان پذیر خواهد بود.