Free size fitting

این فیتینگ گریسکاری توانایی نصب به سایزهای مرسوم را داشته  و ریسک تیمهای تعمیرات را به حداقل می رساند. این ابزار در نوع میلیمتری برای گام 2 و 1.5  و در نوع رزوه اینچی برای تعداد 14 دنده در اینچ و تعداد 18 دنده در اینچ توسط تیم مهندسی شرکت آرین پترو ایده طراحی و تولیدگردیده است.  بعبارتی 4 مدل این نوع فیتینگ، اکثر سایزها و رزوه های موجود روی شیرآلات را پوشش می دهد.