پوشش های محافظتی گرم و سرد خطوط لوله


خوردگی پدیده مخربی است که هر روزه شاهد اثرات آن بر سیستم های ساخته شده به دست بشر بوده و هستیم.

پدیده ای که عدم توجه به آن استقبال از خطر، اتلاف سرمایه و همچنین اتلاف انرژی می باشد.

روش های گوناگونی جهت جلوگیری از خوردگی و یا به تأخیر انداختن آن وجود دارد. یکی از موثرترین و کم هزینه ترین آنها استفاده از پوشش های محافظتی و ضدخوردگی می باشد.

شرکت آرین پترو ایده با حضور در وندور لیست تأمین کنندگان و با تکیه بر اخذ نمایندگی فروش از شرکت های معتبر، آمادگی دارد تا انواع عایق های گرم و سرد موردنیاز پروژه های نفت، گاز و نیروگاهی را از منابع داخلی و خارجی و در حداقل زمان و و قیمت تأمین نماید.