چگونگی سفارش گذاری شیرآلات AT5

 

-         19 فاکتور اصلی که باید در سفارش گذاری اعلام شود

-         طرح مفهوم کلمات فنی شیرآلات

-         شناخت حدودی انواع شیرآلات و دسته بندی آنها

-         شرایط انتخاب تولیدکننده های معتبر داخلی و خارجی

-         شرایط کلی خرید

-         شرایط بازرگانی خارجی بر اساس اینکوترمز 2000