شرکت آرین پترو ایده آمادگی دارد تا با عنایت به سوابق آموزشی خود در شرکتهای دولتی ، خصوصی و با حضور در وندور لیست شرکت ملی گاز در خصوص آموزش شیر آلات صنعتی ، دوره های آموزشی ذیل را برگزار نماید.
لطفا برای دیدن دوره های مورد نظر خود بر روی نام دوره کلیک نمایید.

 

ردیفکد دورهعنوان دورهمدت دورهپیش نیاز
1AT 01آشنایی با شیرآلات صنعتییک روزندارد
2AT 02شیرآلات سماورییک روزAT 01
3AT 03شیرآلات توپییک روزAT 01
4AT 04دوره سرویس و نگهداری شیرآلات سماوری و توپیدو روزAT 02 & 03
5AT 05دوره سفارش گذاری خرید شیرآلاتیک روزAT 02 & 03
6AT 06دوره فشرده گریس کاری شیرآلات سماوری و توپیپنج ساعتندارد
7AT 07Actuator عملگرهای اتوماتیکسه روزAT 04

*6:این دوره در صورت خرید بیش از 20 میلیون تومان از محصولات تولیدی این شرکت رایگان برگزار خواهد گردید.