تجربه ثابت کرده است، تعمیر و نگهداری دوره ای باعث می شود شیرها در کمال صحت انجام وظیفه نمایند. تزریق روان کننده ای که درست انتخاب شده باشد به داخل بدنه و اطراف مجرابند، پکینگ خمیری به اطراف ساقه، کنترل پکینگ های اطراف ساقه و تعویض آنها در صورت لزوم، سال ها به عمر شیر اضافه می افزاید.
محصولات شرکت API پس از پانزده سال تجربه تعمیر و نگهداری شیرآلات در حال افزایش و بهبود است. واحد R&D با در الویت قرار دادن نیازمندی های تیم های تعمیرات، در حال توسعه محصولات کارآمد برای این قشر زحمت کش هستند.
تداوم در افزایش قابلیت و کیفیت گریس پمپ های فشار قوی، ساخت آداپتورهای متنوع، بهبود کیفیت روانکار و نشت بندها و … از سیاست های اصلی این شرکت می باشد.

[one_half][/one_half][one_half_last][/one_half_last]

[one_half][/one_half][one_half_last][/one_half_last]