مجوعه آرین پترو ایده

ویژگی دسته بندی ها

قوی ترین ، کامل ترین ، حرفه ای ترین محصولات در فروشگاه آرین پترو ایده

گیاهی روانکار آب بند (۱)

گیاهی آب بند روانکار (۱)

گریس های عمومی (۷)

گریس های تخصصی (۱۸)

گریس روانکار (۱)

لوازم صنعتی

ویژگی محصولات ارین پترو آیده

خرید از آرین پترو ایده که حیرت انگیز خواهد بود
بیشترین فروش
  • بیشترین فروش
  • محصولات ویژه
  • حراج شده

API petro lub 80

روغن موتورSE  API CAR OIL با سطح کیفی API SE/CC، تولید شده بر پایه مرغوبترین روغنهای معدنی است که برای استفاده در خودروهای بنزینی و دیزلی سبک مدل ۱۹۷۲ و قبل از آن توصیه میگردد.  

API petro seal 5050

روغن موتورSE  API CAR OIL با سطح کیفی API SE/CC، تولید شده بر پایه مرغوبترین روغنهای معدنی است که برای استفاده در خودروهای بنزینی و دیزلی سبک مدل ۱۹۷۲ و قبل از آن توصیه میگردد.  

API petro seal 555 S

روغن موتورSE  API CAR OIL با سطح کیفی API SE/CC، تولید شده بر پایه مرغوبترین روغنهای معدنی است که برای استفاده در خودروهای بنزینی و دیزلی سبک مدل ۱۹۷۲ و قبل از آن توصیه میگردد.  

API petro seal 911

روغن موتورSE  API CAR OIL با سطح کیفی API SE/CC، تولید شده بر پایه مرغوبترین روغنهای معدنی است که برای استفاده در خودروهای بنزینی و دیزلی سبک مدل ۱۹۷۲ و قبل از آن توصیه میگردد.  

API petrolub 555 L

روغن موتورSE  API CAR OIL با سطح کیفی API SE/CC، تولید شده بر پایه مرغوبترین روغنهای معدنی است که برای استفاده در خودروهای بنزینی و دیزلی سبک مدل ۱۹۷۲ و قبل از آن توصیه میگردد.  

API valve flush

روغن موتورSE  API CAR OIL با سطح کیفی API SE/CC، تولید شده بر پایه مرغوبترین روغنهای معدنی است که برای استفاده در خودروهای بنزینی و دیزلی سبک مدل ۱۹۷۲ و قبل از آن توصیه میگردد.  

API valve purge /cleaner

روغن موتورSE  API CAR OIL با سطح کیفی API SE/CC، تولید شده بر پایه مرغوبترین روغنهای معدنی است که برای استفاده در خودروهای بنزینی و دیزلی سبک مدل ۱۹۷۲ و قبل از آن توصیه میگردد.  

Calcium Grease

روغن موتورSE  API CAR OIL با سطح کیفی API SE/CC، تولید شده بر پایه مرغوبترین روغنهای معدنی است که برای استفاده در خودروهای بنزینی و دیزلی سبک مدل ۱۹۷۲ و قبل از آن توصیه میگردد.  

راهنما های محصولات

وبلاگی جذاب و منظم و به روز

نظم و اصول طراحی تماما در وبلاگ آرین پترو ایده رعایت شده است