حضور در نمایشگاه شرکت های دانش بنیان پژوهشگاه صنعت نفت

شرکت دانش بنیان آرین پترو ایده در نمایشگاه شرکت های دانش بنیان پژوهشگاه صنعت نفت حضور یافت. در این نمایشگاه جناب آقای دکتر زنگنه وزیر م...

ادامه مطلب

12