در قیمت‌های ارائه شده هزینه حمل لحاظ نگردیده است. کالا با هزینه کارخانه بارگیری و با هزینه مشتری جمل و تخلیه خواهد گردید.

در صورت موجود بودن مواد اولیه، سفارشات در کوتاه‌ترین مدت تولید و تحویل خواهد گردید.

بله، فاکتور رسمی دریافت میکنید.

برحسب نوع محصول و میزان درخواست، بله

به جهت سهولت در ارسال حداقل سفارش یک کارتن می‌باشد.

خریدهای بالا از شرایط متفاوتی برخوردار خواهند بود.

تحویل سفارش درب کارخانه خواهد بود. لیکن بیمه هزینه‌های خسارت‌های احتمالی را پوشش خواهد داد.

در خصوص سفارشات ویژه و اختصاصی خیر

مشخصات خودرو خود را به کارشناسان ما اعلام نمایید تا مشاورین در این خصوص راهنمایی های تخصصی را با شما مطرح نمایند.