Distribute torque

یکی دیگر از ابزارهای تعمیر شیرآلات خصوصاً در گازهای استانی، گیربکس پرتابل کم حجمی است که نیروی اپراتور را 18 برابر نموده و در باز کردن شیرهای جام شده دفنی و یا درون حوضچه ها بسیار کارآمد می باشد.