آببندی حوضچه های بتنی شیرآلات

در نظام های شهرسازی و بواسطه عدم تخریب منظر شهری و ایمنی بالاتر از فضای زیر معابر جهت خطوط انتقال گاز ، برق ، مخابرات ، آب و فاضلاب استفاده می گردد .در مسیر این خطوط ، حوضچه های تعبیه می گردد . این حوضچه ها در برخی از مناطق بواسطه بالا بودن ارتفاع آبهای زیرزمینی همواره مملو از آب بوده و تاسیسات درون آب در معرض تخریب و خوردگی قرار می گیرند . دسترسی به این تاسیسات مستلزم تخلیه کامل آب و در نتیجه اتلاف زمانی می گردد که ضرر و زیانهای جبران ناپذیر مالی و جانی را در پی خواهد داشت . متاسفانه وضعیت عملکردی تاسیسات و خوردگی های ایجاد شده بر روی تجهیزات درون حوضچه های گاز شهری ، در برخی از مناطق به حدی است که تصور شهری بر روی میدان مین و آماده انفجار خیلی دور از ذهن نمی باشد . برای اولین بار در ایران شرکت آرین پترو ایده با استفاده از محصولات شرکت شومبورگ آلمان و پترورپ کانادا اقدام به طراحی و اجرای عملیات عمرانی به نام Valve pits management یا مدیریت ، احیا و ساماندهی حوضچه ها نوده است . این پروژه تا کنون در مناطق گوناگون کشور ، اجرا و مورد تائید قرار گرفته است .

مراحل انجام پروژه :


-          تکمیل فرم مطالعات وضع موجود و هماهنگی با واحد HSE
-          تخلیه کامل حوضچه و شستشوی با فشار جهت سیال
-          تخریب نقاط سست و پوک سازه بتنی
-          ترمیم حفره و مناطق تخریب شده با محصولات شومبورگ المان
-          آب بندی سازه بتنی حوضچه با گروهی از محصولات شومبورگ آلمان
-          آببندی کیسینگ و اطراف خط لوله با محصولات شرکت پلی گام
-          رفع جام یا نشتی و کاهش گشتاور شیرآلات درون حوضچه
-          اصلاح یا تعویض گیرباکس ، هندویل ، آچار و گریسخور شیرآلات
-          سرویس و نگهداری شیرآلات مطابق رویه های مدرن ، با ابزار و مواد تخصصی
-          زنگ زدایی مطابق با دستورالعمل های واحد HSE
-          عایقکاری شیرآلات با محصولات شرکت PETROWRAP کانادا
-          ارائه جداول مربوط به مقدار و دوره شارژ گریس شیرآلات
-          ترمیم سیستم سیرکولاسیون هوای داخل حوضچه
-          تعویض دریچه های هواکش و یا تجهیز به لوله عصائی
-          تعمیر و رنگ آمیزی تجهیزات جانبی حوضچه ها
-          هم سطح سازی و مرمت سطح خارجی حوضچه ها
-          ارائه گزارش تصویری کامل از مراحل پروژه
-          تهیه و صدور شناسنامه برای شیرآلات و حوضچه ها