دوره های تخصصی شیرهای سماوری

 

-         تعریف و شناخت

-         انواع دسته بندی

 

 • Tapered / Cy Lindrical
 • Lubricated / Non – Lubricated
 • Standard Type/Pressute Balance

 

-         انواع ماتریال بدنه و مجرا بند

-         کانال جریان و انواع Pattern

-         مزایا و معایب شیر سماوری

-         دستورالعمل های حمل ، نگهداری و نصب

-         پرسش و پاسخ آزمون

-         مکانیزم های بکاررفته در شیرهای سماوری

-         تزریق گریس

-         تزریق ثانویه

-         مقاومت در برابر آتش

-         مکانیزم ضد بیرون پریدگی

-         مکانیزم های موقعیت دهنده

-         مکانیزم های آب بندی

-         آشنائی با استانداردهای معتبر و مرتبط در زمینه های طراحی و ساخت ، تست ، نشانه گذاری و ...

-         تشریح متعلقات و تجهیزاتی چون

 • Stem Ext
 • Locking Device
 • Chain Wheel
 • Gear box
 • Actuators

 

-         انواع پوششکاری مانند :

 • Coaltar
 • Polyurethane
 • Painting

-         تستهاي گوناگون و نحوه بازرسی

-         پرسش و پاسخ و آزمون